Energiecontract met duurzame energie via energiehunter.nl

Zonne-energie is al een heel oude vorm van groene energie. De toepassingen welke wij nu kennen worden nog niet zo lang gebruikt . Sinds het ontstaan van onze planeet doen planten doen dat echter wel. De planten gebruiken de zon samen met koolstofdioxide en hun bladgroenkorrels en zo zetten ze koolstof om in zuurstof en dit is ook zonne-energie. Zon is een vorm van duurzame energie (net als wind, water en biomassa).

Lees meer